Holger Fallström startade i slutet på 1940-talet gummiverkstaden Cityvulk på Norrtullsgatan i Lindesberg. Verkstaden såldes år 1975 vidare till Sjömarks Gummiverkstad och bytte namn till Sjömarks.

Sommaren 1990 flyttades verkstaden till Skrinnargatan 4 där vi fortfarande håller till. År 1997 såldes hela verksamheten till Däckia AB på grund av att en av delägarna blev allvarligt sjuk. Hösten 1999 köpte Roger Hedberg och Tommy Asserholt verkstaden och bolaget fick då namnet Sjömadäck AB. Från och med 1 juli 2010 drivs Sjömadäck AB med Tommy Asserholt som ensam ägare.